Proč vznikl tento blog?

Když jsem 31. března 2015 vytvářel skupinu Můj Zábřeh, byla mi inspirací obdobná skupina z mého rodného Uherského Hradiště. Do Zábřehu, manželčina rodného města, jsem se přistěhoval v červnu roku 2014, po narození našich dcer. Záhy jsem začal vnímat problémy tohoto města i nedostatek komunikace obce s občany. Spousta negativních postojů a unáhlených závěrů na dění ve městě, ovlivněném zejména realizací obřího projektu rekonstrukce kanalizace. Spousta výkřiků bez snahy cokoliv řešit – jen si tak kopnout, případně ponadávat u piva. Po letech přešlapování a pouhého sympatizování jsem se rozhodl také vstoupit do politické strany, kterou jsem vždy volil a s jejímiž principy jsem se ztotožnil. Cíl? Podílet se na správě věcí veřejných (Ne, VV nejsou ta strana ;))) s cílem spravovat (ne řídit jako firmu – to také není ona :)) obec, kraj či stát ve prospěch jeho obyvatel.

Tehdy jsem si řekl, že nikdy nebudu zneužívat tuto skupinu, k propagaci jakékoliv strany před jakýmikoliv volbami. V této věci jsem vždy nabízel i svým přátelům nástroje typu volební kalkulačky, ať se mohou sami rozhodnout. Nyní, když zakládám tento blog se rozhodně necítím jako politik, a nebudu se tedy stydět své názory, mnohdy spíše aktivistické, sdílet i na těchto stránkách. Ostatně jsou to názory moje osobní, nikoliv stranické či politické, neovlivněné historickými souvislostmi a vazbami. Chcete-li, problémy viděny pohledem zvenčí. Smyslem je především přehledně sdělit to, co v dlouhém komentáři na sociálních sítích není úplně optimální. A čemu se budu věnovat? To ukáže dění v našem městě – Wanemi, (cyklo)doprava, jiné projekty města, hlasy spoluobčanů, dění v zastupitelstvu, Můj Zábřeh. Zkrátka, komentovat celostátní politiku nejspíš raději nebudu, i když, kdo ví?