60 vteřin je minimum!

1 minuta je minimum! O čem je řeč? O čekání na přejezdu na ulici ČSA v Zábřehu. Opět jsem narazil na Facebooku na hlasy volající po podjezdu či nadjezdu místo stávajícího řešení křížení železniční tratě Zábřeh – Šumperk na jedné z hlavních komunikací, protínajících naše město. Dovolím si přispět názorem, který se opírá o znalost stejného […]

Proč vznikl tento blog?

Když jsem 31. března 2015 vytvářel skupinu Můj Zábřeh, byla mi inspirací obdobná skupina z mého rodného Uherského Hradiště. Do Zábřehu, manželčina rodného města, jsem se přistěhoval v červnu roku 2014, po narození našich dcer. Záhy jsem začal vnímat problémy tohoto města i nedostatek komunikace obce s občany. Spousta negativních postojů a unáhlených závěrů na dění ve městě, […]