Proč je referendum o WANEMI z roku 2013 bezpředmětné?

Problém Wanemi by měl být noční můrou i současných zastupitelů, takový dojem jsem měl po zasedání zastupitelstva města Zábřeh dne 22. 2. 2017, načež jsem sepsal tento text. Déle jak měsíc jsem jej měl tak říkajíc v šuplíku, chtěl jsem jej původně rozeslat zastupitelům k zamyšlení, pak jsem začal přemítat zda to má smysl. Po zveřejnění článku na iDnes.cz ze dne 24.3.2017 jsem se nakonec rozhodl jej zveřejnit na svém blogu. Předně podotýkám, že nemám všechny podklady ohledně sporů a smluv, ani právní vzdělání, ale mám selský rozum a něco jsem si přečetl o referendech a jejich závaznosti. Myslím, že ta úvaha stojí za pozornost.

Boj veřejnosti proti záměru společnosti Wanemi trval řadu let, požadované referendum ale proběhlo až na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Po dlouhých 5 letech! Otázka „Souhlasíte s tím, aby město Zábřeh prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a.s.?“ měla smysl před rozhodnutím Zastupitelstva Města Zábřeh ze dne 22. 9. 2010. Po tomto datu se v právním státu, pokud došlo k uzavření smlouvy, s platností usnesení nedalo objektivně udělat vůbec nic.
Nabízí se však otázka jiná – jak toto referendum zabrání případné výstavbě? Osobně se domnívám, že nijak. Otázka je totiž, ostatně jak vyžaduje zákon o místním referendu, velmi konkrétní. Jak řeší scénář, kdy se objeví nový investor s podobným záměrem? A co dělat, když soudy opakovaně uznaly platnost smluv a defacto by mělo dojít k jejich naplnění, tedy převedení pozemků do vlastnictví WANEMI CZ a.s.? Řešení, které se nabízí je až prostě jednoduché!
Zastupitelstvo města Zábřeh samo vyhlásí nové referendum, nabízí se spojit jej s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Otázka, či otázky budou položeny tak, aby nebylo již nadále možné zrealizovat záměr, ať už společností Wanemi či jiným, např. účelově založeným subjektem. Možné znění otázek:
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Zábřeh nepodnikalo již žádné další kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastrálním území obce Zábřeh?“
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Zábřeh schválilo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v katastrálním území obce Zábřeh nemohlo dojít k výstavbě objektu XY?“
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Zábřeh v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastrálním území obce Zábřeh?“
Kromě právní jistoty, kterou tak definitivně získají občané – dá se očekávat podobný výsledek, jako před čtyřmi lety – by výsledek mohl vést k odblokování patové situace v jednání o narovnání mezi městem Zábřeh a společností Wanemi. Pozemky by pro účely projektu byly bezcenné, dá se očekávat, že tzv. nulová varianta by byla rázem na pořadu dne.